Uchwały » rok 2021

Uchwała Nr XX.191.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 lutego 2021 r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX.189.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2021-2030.

Załącznik Nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-18 08:26, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 
Uchwała Nr XX.192.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 lutego 2021 r

 

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na 2021 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-18 08:40, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

Uchwała Nr XX.193.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 lutego 2021 r

 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2021

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-18 08:55, wprowadzający: Wojciech Wrzecion